Включване в мащабната Европейска инициатива „Time to move 2018“

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

#timetomove2018

От началото на месец октомври ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ се включиха в различни дейности на мащабната европейска кампания TIME TO MOVE, инициирана със съдействие на Център за развитие на човешките ресурси.

Целите на събитието са свързани с това да провокират младежката активност в търсене и откриване на различни начини за опознаване и изследване на Европа.

Ученици от гимназията са активни участници в различни проекти на програма Еразъм+, както в областта на образованието и училищния обмен, а така също и в сектор „Младеж“.

Те дават висока оценка за ползите от сътрудничеството си с връстници на интернационално ниво – изграждане на лидерски качества, презентационни умения,

умения за работа в екип, преодоляване на социални различия и други.

Участието в Европейски проекти и програми е основен приоритет за гимназията, а присъединяването към TIME TO MOVE е включено в Годишния план на училището 2018 – 2019.

В периода на инициативата TIME TO MOVE се проведоха три различни типа дейности:

Провеждане на онлайн състезание за създаване на добавена реалност с използване на платформата HPReveal – платформа с отворен код, интересен начин за представяне и изучаване на европейските столици

Дискусия с ученици, свързана с информиране за европейските младежки портали и изпълнението по Еразъм+ проект „Entrepreneurial Mindset for successful life“:

Провеждане на поход в местността „Кенана“: