ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5-ТИ И 6-ТИ КЛАС В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“

от | Новини

Уважаеми ученици, родители,

Уведомяваме ви, че във връзка със Заповед № РД-01-98/14.02.2021г. на Министъра на здравеопазването от 15.02.2021г. се възобновява присъственото обучение на учениците от 5-ти и 6-ти клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ при спазване на всички противоепидемични мерки.

Заповедта на Министъра на здравеопазването може да прочетете оттук:

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ot-15-fevruari-se-razreshava-prisstvenoto-obucheni/

Днес 14.02.2021г. е проведена цялостна дизинфекция на училището от специализирана фирма, според изисквания на РЗИ – гр. Хасково.

Занятията за учениците са с начало 8.00 часа и са с продължителност 40 мин. като се следва седмичното разписание за 2-ри учебен срок.

Епидемичната обстановка е динамична. Своевременно ще получавате актуална информация.

Гергана Петрова 

Директор