График за дейностите по приема на учениците в V клас за учебната 2022/2023 г.

от | Прием след IV клас

График за дейностите по приема на учениците в V клас за учебната 2022/2023 г. можете да намерите тук.