ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

от | НВО, Новини

1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

Х клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

2. Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт – 02.02. – 18.02.2022 г.

3. Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 10.06.2022 г.

4. Оценяване на изпитните работи от НВО – 17 – 26.06. 2022 г.


Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас.


Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас.