ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

от | НВО, Новини

1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

Х клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.,

  • Писмена част:
    • за ниво B1 и B1.1 , начало 11,00 часа
    • за ниво B1 и B1.1 , начало 11,00 часа
    • за ниво A1, начало 12,00 часа
  • Компонент „Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г. , по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

2. Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт – 01.02. – 17.02.2023 г.

3. Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 09.06.2023 г.

4. Оценяване на изпитните работи от НВО – 16 – 27.06. 2023 г.


Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас.


Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас.