ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

от | НВО, Новини

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:

VІІ клас

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Х клас

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:

  • Писмена част:
    • за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа
    • за ниво А2, начало 09,30 часа
    • за ниво А1, начало 10,00 часа
  • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището
    в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на
ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа