График на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2024-2025 г.

от | Прием след VII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Документи за участие в първи етап на класиране по държавен план-прием се подават от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г.

При подаването е необходимо да се представи:

  1. Служебна бележка от НВО, съдържаща входящ номер и код за достъп на ученика до системата.
  2. Свидетелство за основно образование.
  3. Копие от акт за раждане.

Училищата, в които се приемат документи на хартиен носител за участие в класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас, на територията на Община Хасково, са:

  1. ОУ „Шандор Петьофи“ – гр. Хасково
  2. ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Хасково
  3. ЦПЛР – Обединени ученически общежития – гр. Хасково

За ученици, обучавали се в VІІ клас в ПМГ “Акад. Боян Петканчин“, съдействие за подаване на документи може да получите от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г. от 8.00 до 16.00 ч. в ПМГ “Акад. Боян Петканчин“, каб. 107 , етаж 1.

Инструкция за онлайн кандидатстване можете да намерите ТУК.

ВАЛИДНО ЗА 2024-2025 УЧЕБНА ГОДИНА !!!

ПаралелкаБрой ученициПрофилПрофилиращи предмети
Математика и информатика26МатематическиМатематика, Информатика
Информатика и математика26МатематическиИнформатика, Математика
Информационни технологии и информатика26Софтуерни и хардуерни наукиИнформационни технологии, Информатика
Информатика и информационни технологии26Софтуерни и хардуерни наукиИнформатика, Информационни технологии
Биология и химия26Природни наукиБиология и ЗО, Химия и ООС

БАЛООБРАЗУВАНЕ

ПрофилНационално външно оценяванеСвидетелство
Математически1*БЕЛ + 3*МАТ1*БЕЛ + 1*МАТ
Софтуерни и хардуерни науки:1*БЕЛ + 3*МАТ
1*БЕЛ + 1*МАТ
Природни науки:2*БЕЛ + 2*МАТ
1*БЕЛ + 1*БЗО

Пълния График на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2024-2025 г. можете да намерите ТУК.