График на дейностите по осъществяване на държавен план-прием на ученици за учебната 2022-2023 г. след завършен VII клас

от | Прием след VII клас

График на дейностите по осъществяване на държавен план-прием на ученици за учебната 2022-2023 г. след завършен VII клас можете да намерите тук.