ГРАФИК НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЕРИОДА 04.02.2021 ДО 17.03.2021

от | Новини

 ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, считано от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. 

№ на часV, VI клас    ОРЕСIX, X и XI клас      ОРЕСVIIVIII и XII клас     Присъствено
1 час08:00 – 08.30     08:00 – 08.35     08:00 – 08.40
2 час08:50 – 09.20     08:50 – 09.25     08:50 – 09.30
3 час09.40 – 10.10     09.40 – 10.15     09.40 – 10.20
4 час10.45 – 11.15     10.45 – 11.20     10.45 – 11.25
5 час11.35 – 12.05     11.35 – 12.10     11.35 – 12.15
6 час12.25 – 12.55     12.25 – 13.00     12.25 – 13.05
7 час13.15 – 13.45     13.15 – 13.50     13.15 – 13.55

ОТ 15.02.2021г. V и VI КЛАС СЪЩО СЕ ОБУЧАВАТ ПРИСЪСТВЕНО

ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, считано от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г.

№ на час VIII, IX и XII клас       ОРЕСV, VI, VII, X и XI класПрисъствено
1 час08:00 – 08.30     08:00 – 08.3508:00 – 08.40
2 час08:50 – 09.20     08:50 – 09.2508:50 – 09.30
3 час09.40 – 10.10     09.40 – 10.1509.40 – 10.20
4 час10.45 – 11.15     10.45 – 11.2010.45 – 11.25
5 час11.35 – 12.05     11.35 – 12.1011.35 – 12.15
6 час12.25 – 12.55     12.25 – 13.0012.25 – 13.05
7 час13.15 – 13.45     13.15 – 13.5013.15 – 13.55
  1.  

 ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ, считано от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г.

№ на час VIII, X и XI клас       ОРЕСV, VI, VII, IX и XII клас   Присъствено
1 час08:00 – 08.30     08:00 – 08.35    08:00 – 08.40
2 час08:50 – 09.20     08:50 – 09.25    08:50 – 09.30
3 час09.40 – 10.10     09.40 – 10.15    09.40 – 10.20
4 час10.45 – 11.15     10.45 – 11.20    10.45 – 11.25
5 час11.35 – 12.05     11.35 – 12.10    11.35 – 12.15
6 час12.25 – 12.55     12.25 – 13.00    12.25 – 13.05
7 час13.15 – 13.45     13.15 – 13.50    13.15 – 13.55