Група по интереси „Да научим немски език – забавно и приятно“

от | Новини

На 27.05.2019г ученици от групата по интереси „Да научим немски  език-забавно и приятно“ бяха в Гьоте-институт, гр. София, където участваха в интерактивно разглеждане на библиотеката на института. С помощта на увлекателни и забавни задачи, подготвени от практиканти от Германия,  учениците имаха възможност да упражнят езика и да общуват с младежи от Германия. Ползотворно беше и посещението на издателството Едюкейшънъл  център, където получиха информация за нови и актуални учебни системи и помагала.