Групи и ръководители на групи по интереси за учебната 2021-2022

от | Извънкласни дейности

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕНАИМЕНОВАНИЕ НА ГРУПАБРОЙ ЧАСОВЕ от 12.10.2021 г. до 31.07.2022 г.
ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ  ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ64
ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ  ПРОГРАМИРАНЕ НА C#64
ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ  ОТ ИГРА КЪМ КОД – РОБОТИКА И ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ40
ПРИРОДНИ НАУКИ  Лечебните билки и нашето здраве77
ТЕХНОЛОГИИ  Литературен клуб72
ТЕХНОЛОГИИ  Enhancing Language Skills Through Music Literature and Drama – 164
ТЕХНОЛОГИИ  Enhancing Language Skills Through Music Literature and Drama – 264
ТЕХНОЛОГИИ  НЕМСКИ ЕЗИК – А167
Екологично образование и здравословен начин на животСЪРВАЙВЪР – 164
Екологично образование и здравословен начин на животСЪРВАЙВЪР – 264
Екологично образование и здравословен начин на животСЪРВАЙВЪР – 364
Екологично образование и здравословен начин на животАДРЕНАЛИН – 172
Екологично образование и здравословен начин на животАДРЕНАЛИН – 272
Екологично образование и здравословен начин на животАДРЕНАЛИН – 372
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  КЛУБ „МОГА“64
СПОРТ  БАДМИНТОН78
СПОРТ  ТЕНИС НА МАСА75
СПОРТ  ГИМНАСТИКА96
ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ  ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА120

Тематично направлениеНаименование на групаРъководител /име, презиме, фамилияДлъжност
ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ  ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТГабриела Атанасова Христонова  Учител по информатика и ИТ
ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ  ПРОГРАМИРАНЕ НА C#Денислав Петров Маринов  Учител по информатика и ИТ
ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ  ОТ ИГРА КЪМ КОД – РОБОТИКА И ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕВиолета Иванова Димитрова  Ст. учител по информатика и ИТ
ПРИРОДНИ НАУКИ  Лечебните билки и нашето здравеВелина Делчева Костова  Ст.учител по биология и ЗО
ТЕХНОЛОГИИ  Литературен клубСтанислав Христов Кирчев  Учител по български език
ТЕХНОЛОГИИ  Enhancing Language Skills Through Music Literature and Drama – 1Силвана Янкова Атанасова  Учител по английски език
ТЕХНОЛОГИИ  Enhancing Language Skills Through Music Literature and Drama – 2Диляна Венелинова Колева  Учител по английски език
ТЕХНОЛОГИИ  НЕМСКИ ЕЗИК – А1Петя Петрова Даскалова  Ст. учител по английски език
Екологично образование и здравословен начин на животСЪРВАЙВЪР – 1Тихомир Владев ТрандевСт. учител по ФВС
Екологично образование и здравословен начин на животСЪРВАЙВЪР – 2Иво Тодев КонгаловСт. учител по ФВС
Екологично образование и здравословен начин на животСЪРВАЙВЪР – 3Невена Ангелова ТоневаСт. учител по ФВС
Екологично образование и здравословен начин на животАДРЕНАЛИН – 1Тихомир Владев ТрандевСт. учител по ФВС
Екологично образование и здравословен начин на животАДРЕНАЛИН – 2Иво Тодев КонгаловСт. учител по ФВС
Екологично образование и здравословен начин на животАДРЕНАЛИН – 3Невена Ангелова ТоневаСт. учител по ФВС
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  КЛУБ „МОГА“Гергана Петкова АтанасоваПедагогически съветник
СПОРТ  БАДМИНТОНТихомир Владев ТрандевСт. учител по ФВС
СПОРТ  ТЕНИС НА МАСАИво Тодев КонгаловСт. учител по ФВС
СПОРТ  ГИМНАСТИКАНевена Ангелова ТоневаСт. учител по ФВС
ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ  ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВАВъншен лектор – Славян Костов