Двадесет и пети математически турнир „Черноризец Храбър” – 1 ноември 2016г.

от | Новини

Уведомяваме Ви, че на 1 ноември 2016г. ще се проведе Двадесет и петия математически турнир „Черноризец Храбър”. Научната, методическа и организационна координация на Турнира се осъществява от екип на Института по математика и информатика към Българската Академия на Науките. Организатор и домакин при провеждането му в гр. Хасково ще бъде ПМГ „Акад. Боян Петканчин”.

Регламент на Двадесет и петия  турнир „Черноризец Храбър”  – 1 ноември  2016г.

Състезателните теми са за следните възрастови групи:

2 клас, 3-4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас и 11-12 клас.

Време за работа:   1 час    за    2 клас

                 и     по   1 час и 30 минути   за  всички останали класове.

Местата за състезанието в  ПМГ „Акад. Боян Петканчин” се заемат до 10. 30 часа.

            Начало на работата по темите: 11:00 часа на 01.11.2016 г.

Край: 12:00 часа същия ден за 2 клас и 12.30 часа за всички останали.

Такса за участие – 8 лева, която се внася в деня на състезанието.  

Класирането на учениците ще бъде извършено поотделно за всеки клас.

Резултатите от Турнира, списъкът с класираните ученици и информация за награждаването им ще бъдат публикувани на адрес: www.pmg-haskovo.org 

Моля изпратете заявка ( по образец, приложен Ви в прикрепения файл) за участие на желаещите ученици от Вашето училище на адрес: pmg_haskovo@abv.bg

Срок за изпращане на заявките: 26 октомври 2016 г.до 16.00 часа

Общински координатор на Турнира – Ваня Гочева, главен учител по математика в ПМГ „Акад. Боян Петканчин”, тел: 0889 644 814.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на турнира: http://www.math.bas.bg/ch 

Приложение:

От организаторите