Дейности по реализиране на държавен план-прием в 5 клас за учебната 2023-2024 година в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – град Хасково

от | Новини, Новини родители, Новини ученици, Прием след IV клас

Важно
държавен план-прием в V клас
в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ град Хасково за учебната 2023/2024г.

Уважаеми родители на четвъртокласници,

във връзка с приемането на заявления за участие в приема в V клас за учебната 2023-2024 година ви уведомяваме следното:

  1. Заявления (по образец) се подават от 28 до 30 юни 2023 г.
  2. Към заявлението се прилага копие от свидетелството за завършен начален етап на основно образование.
  3. Трябва да носите оригинала на свидетелството за сверяване.
  4. Бланка на Заявление ще може да изтеглите от ТУК от 27 до 30 юни 2023 г. (заявления ще има и на място в гимназията).