Децата и защитата на техните лични данни

от | Новини

Широките възможности, които новите технологии предлагат, освен доказаните ползи, крият и рискове от сериозно навлизане в личното пространство на човека. Подрастващите са най-уязвимата група в съвременното ни общество по отношение на злоупотребите с личната неприкосновеност, особено при общуването в интернет.В посочения линк ще намерите съвети за защита на личните ви данни в онлайн среда-https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=65

В настоящия раздел се предлагат информационно-разяснителни материали, изготвени под формата на брошури и кратки видеоклипове.