ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ПЕРИОДА ОТ 10.05.21 ДО 14.05.21 г.

от | Новини

Уважаеми ученици,

Представям на вашето внимание дневния режим ОТ 10.05.21 ДО 14.05.21 г.

Начало на учебните часове – 8.30 часа.

Само на 13.05.2021 г. учебните часове ще са с начало 8.00 часа

Промяната се налага във връзка с изпращане на ВИПУСК 2021 на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

За дневния режим на 13.05.2021 г. ще бъдете допълнително уведомени на 12.05.2021г. от класните си ръководители.

№ на часV, VI, VII, IX и XI клас – присъствено
1 час08.30 – 09.10
2 час09.20 – 10.00
3 час10.10 – 10.50
4 час11.10 – 11.50
5 час12.00 – 12.40
6 час12.50 – 13.30
7 час13.40 – 14.20
№ на часVIIIи XII клас – ОРЕС
1 час08.30 – 09.05
2 час09.20 – 09.55
3 час10.10 – 10.45
4 час11.10 – 11.45
5 час12.00 – 12.35
6 час12.50 – 13.25
7 час13.40 – 14.15

Гергана Петрова – директор