ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 5 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. ВПМГ “АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН”

от | Прием след IV клас

pmg-haskovo-banner-success

Съгласно Заповед № 3 – 812/18.04.2022 г. на Началника на РУО – Хасково е утвърден:

Държавен план – прием на ученици в V клас за учебната 2022/2023 годинa в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – Хасково

Брой паралелки – 1

Брой места  – 26