„Европа в училище – Активни уроци за Европейския съюз“

от | Извънкласни дейности

Днес младшите посланици към клуб „Обединена Европа“ започнаха работа с образователният инструмент „Европа в училище – Активни уроци за Европейския съюз“, модул 1 – Онлайн Викторина за Европейския съюз. За учениците беше както полезно, така и приятно да направят викторината в добре познатата платформа Kahoot.