ЗАДАЧИ за конкурс по математическа лингвистика посветен на 45 години от създаването на Природо-математическа гимназия „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково

от | Новини

Конкурсът е за решаване на задачи по математическа лингвистика.

Задачите ще бъдат публикувани на таблото по математика и в сайта на ПМГ или може да бъдат получени в стая 301 и от членовете на школата по математическа лингвистика.

ПРИ РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ, ОПИШЕТЕ АРГУМЕНТИРАНО НАЧИНА, СПОРЕД КОЙТО СТЕ ДОСТИГНАЛИ ДО ИЗВОДИТЕ, ЗАПИШЕТЕ ПРАВИЛАТА И ОТГОВОРЕТЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ!!!

Решенията предавайте до 24.03.2017г. Те ще бъдат събирани, проверени и оценени от жури в състав:  Димитър Карев и Гергина Георгиева – 12б, Галина Вълчева- 10б и Ваня Гочева –     ръководител на школата по математическа лингвистика. Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани в юбилейния вестник на ПМГ, а награждаването на най-добре представилите се ще бъде на 21.04.2017год.

За въпроси, условия на задачите, консултации се обърнете към членовете на школата по математическа лингвистика или журито.