ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС

от | Новини, Ученици

Списък със задължителната литература за 8 клас

 1. Античност
 • Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл
 • Илиада (Омир)
 • Любов (Сафо)
 • Антигона (Софокъл)
 1. Средновековие
 • Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Св. Богородица; откъси от Евангелие на Матей и от Евангелие на Йоан
 • Пространно житие на Константин-Кирил Философ
 • Азбучна молитва (Константин Преславски)
 • За буквите (Черноризец Храбър)
 1. Ренесанс
 • Из Декамерон (Джовани Бокачо): Ден първи, Новела трета – Притча за трите пръстена
 • Из Дон Кихот (Мигел де Серванес): 1 и 8 глава
 • Хамлет (Уилям Шекспир)
 • Сонет 91 (Един се хвали с ловкост и успехи…) (Уилям Шекспир)
 • Сонет 130 (Очите й не са звезди…) (Уилям Шекспир)