Записване за участие в НП „Обучение за ИТ Кариера“

от | Новини

ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ провежда обучение на ученици по Национална програма „Обучение за ИТ Кариера“. Програмата предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Обучението е 3-годишно /10 – 12 клас/, организира се на модули в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес ще се провежда както присъствено, така и онлайн.
Програмата стартира през миналата учебна година и тази година 11-класниците продължават своята подготовка като второкурсници. Освен обучение  по програмиране, им предстоят и стажове в реална работна среда.
Последен срок за включване на нови учениците от 10 клас в обучението е 05.10.2018 г. Кандидатстването става на сайта на Програмата: 
https://it-kariera.mon.bg/e-learning/
Кандидатите полагат входящ тест.
Завършилите обучението придобиват професионална квалификация по професия „Приложен програмист“, с което получават правото и нужната подготовка за работа в ИТ сектора. По желание /извън програмата/ учениците могат допълнително да сертифицират уменията си като положат изпит и се присъедният към Microsoft Technology Associate със световно признати сертификати като „Software Development Fundamentals”.