ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 8 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г.

от | Новини

Записването на учениците в 8 клас за учебната 2017-2018 г., класирани след първи етап е от 28 до 30 юни /включително/ от 8.00 до 16.00 в ст. 101, ет. 1 на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

При записване учениците попълват ЗАЯВЕЛНИЕ по образец и предоставят следните документи:

Свидетелство за завършено основно образование – оригинал.

Копие от акта за раждане.

Учениците, които са класирани на първи етап, но желаят да участват в класиренто на втори етап, също подават заявление на място.

Обявяването на списъците с класираните ученици на втори етап по график е до 4 юли, а записването от 5 до 7 юли.