Информация във връзка с подаване на заявления след четвърти етап по план-прием

от | Новини

За подробна информация посетете сайта на РУО – Хасково в раздел „Прием“, секция „Текущи съобщения“:

https://www.ruo-haskovo.bg/news/read/id/1364

За обявеното свободно място учениците подават заявление до директора и оригинала на свидетелството за основно образование, а за професионалните гимназии и паралелки – и оригинал на медицинско свидетелство.

Срок за подаване: 17.08.2023 – 18.08.2023

от 8.30-16.30 часа в канцеларията на ПМГ “Акад. Боян Петканчин”.

Резултатите от попълването на местата се обявяват в училището и в регионалното управление на образованието до 11 септември.