Информация относно запознаване с индивидуалния резултат от националното външно оценяване в VII клас

от | Новини

Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ – гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 46 е определена за място, на което учениците могат да се запознаят с индивидуалния резултат от националното външно оценяване в VII клас.

Запознаването на учениците с изпитните работи се осъществява на 28 юни, 1 и 2 юли 2019  от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа.

Учениците в присъствието на родител или настойник имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа при условия и ред, определени в Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националното външно оценяване.