Информация относно провеждане на НОИ 2024 г. Разпределение на учениците по зали.

от | Новини

Разпределението на учениците по зали
ПЪРВИ състезателен ден
ВТОРИ състезателен ден