Информация относно провеждане на НОИ 2024

от | Новини

 

Съгласно Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката, определяща графика за провеждането на ученическите олимпиади през 2023/2024 г., от 8 до 10 март 2024 год. в гр. Хасково ще се проведе XL НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА.

Съгласно Заповед № 3-241/14.02.2024 г. на Началника на РУО-Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ е определена за училище-домакин.

Настаняване на участниците и ръководителите – 08.03.2024 год., от 14.00 ч. до 18.00 ч., хотели „Родопи”, „Тракия“ и „Оазис“, гр. Хасково.

Официално откриване на олимпиадата и техническа конференция – 08.03.2024 г., 18.30 ч. в зала „Хасково“.

Провеждане на олимпиадата – 9 и 10 март 2024 г., ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, ул. „Стефан Стамболов” № 10.

Награждаване и закриване на олимпиадата – 10.03.2024 г., 18.00 ч., Дом на учителя.

Регистрация на всички участници – подаване на заявка, изпратена на e-mail: noi2024@pmg-haskovo.org

ЗАЯВКА

ПРОГРАМА

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

РЕГЛАМЕНТ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ – 16 Г.

ПИСМО РУО