КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7. КЛАС УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“

от | Прием след VII клас

pmg-haskovo-banner-success

Уважаеми ученици, родители, настойници,

Представяме на вашето внимание паралелките, които са утвърдени с държавния план-прием в VIII клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ за учебната 2022 – 2023 година.

  • Профил „Природни науки“

Паралелка: Биология с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици

КОД НА ПАРАЛЕЛКАТА В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ПРИ ПОДРЕЖДАНЕ НА ЖЕЛАНИЯ: 2302

Паралелката Биология с интензивно изучаване на английски език е със задължителни профилиращи предмети биология и химия. Тази паралелка е запазила името и традициите си в изучаването на двете дисциплини – биология и химия повече от 30 години. В ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ са налице отлични условия за провеждане на наблюдения, експерименти и визуализации в областта на природните науки.

  • Профил „Математически“

Паралелка: Математика с информатика /с интензивно изучаване на английски език/  – 26 ученици

КОД НА ПАРАЛЕЛКАТА В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ПРИ ПОДРЕЖДАНЕ НА ЖЕЛАНИЯ: 2298

Паралелка: Информатика с математика /с интензивно изучаване на английски език /- 26 ученици

КОД НА ПАРАЛЕЛКАТА В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ПРИ ПОДРЕЖДАНЕ НА ЖЕЛАНИЯ: 2299

  • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Паралелка: Информационни технологии с информатика /с интензивно изучаване на английски език/ – 26 ученици

КОД НА ПАРАЛЕЛКАТА В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ПРИ ПОДРЕЖДАНЕ НА ЖЕЛАНИЯ: 2300

Паралелка: Информатика с информационни технологии /с интензивно изучаване на английски език/ – 26 ученици

КОД НА ПАРАЛЕЛКАТА В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ПРИ ПОДРЕЖДАНЕ НА ЖЕЛАНИЯ: 2301

За нуждите на обучението в профил „Математически“ и профил „Софтуерни и хардуерни науки“ от 22 април 2022 година функционира модерно оборудван STEM център за 3D принт технологии.