КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС – УЧЕБНАТА 2017-2018 Г.

от | Новини

Записванетo на класираните и приети ученици e на 28 и 29 юни 2017 г. от 8.00 до 16.00 в ст. 101 – етаж 1 в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

При записването учениците предоставят оригинала на удостоверението за завършен начален етап и удостоверение за преместване в друго училище и копие на акт за раждане.

Служебни бележки, които да послужат при издаване на удостоверение за преместтване, се получават от технически секретар на 2 етаж в гимназията.

Незаетите места на първокласиране ще бъдат обявени на 29 юни 2017 г.