Класиране на ученици, подали заявление за участие в четвърти етап на класиране

от | авг. 5, 2021 | Прием след VII клас

Подаването на необходимите документи за участие в четвърти етап етап се извърши в канцеларията на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ на 03.08.2021 г. от 08.00 до 16.00 часа.

Класирането се извърши на 03.08.2021 г. до 17.00 часа.

Предоставяме на Вашето внимание класирането с входящите номера на подадените заявления за участие.

КЛАСИРАНЕ:

1. ВХ. № 959

Забележка: Подадено е едно заявление за 1 свободно място.