Коледното математическо състезание ще се проведе на 10.12.2016г/събота/ oт 10:00 часа в ПМГ„Акад. Боян Петканчин” – гр. Хасково за ученици от І до ХІІ клас.

от | Новини

Уведомяваме Ви, че на 10 декември 2016 година (събота)  ще се проведе Коледно математическо състезание. Състезанието се организира от СМБ и е индивидуално за ученици от Iдо XIIклас.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: 

  • Учениците от І клас решават 10 задачи;
  • Учениците от ІІ до ХІ клас (без VІІ) решават 9 тестови задачи и 1 задача с подробно описано решение;
  • Учениците от VІІ клас решават тест във формата на Национално външно оценяване за VІІ клас;
  • Учениците от ХІІ  клас решават задачи във формата на Държавния зрелостен изпит.

Време за работа:

–           За ученици от  І  и ІІ клас 90 минути;

–          За ученици от  ІІІ до ХІІ клас – 120 минути.

Коледното математическо състезание ще се проведе на 10.12.201/събота/:

          – От 10:00 часа в ПМГ„Акад. Боян Петканчин”  – гр. Хасково за ученици от І до ХІІ   клас.

Участниците е необходимо да бъдат в училището в 09:30 часа на 10.12.2016г.  Такса за участие – 8 лева.