Конкурс за участие в Програмата YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) за учебната 2017-2018 година.

от | Новини

Американският съвет за международно образование
(American Councils for International Education – ACIE)

Обявява конкурс за участие в Програмата YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) за учебната 2017-2018 година. Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ.
Очаква се да бъдат предоставени 10 стипендии за едногодишно обучение в САЩ, които покриват всички разходи свързани с пътуването и участието в програмата.
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
– да са ученици в 9 или 10 клас;
– да са родени между 1 януари 2000 –15 юли 2002 кандидатите с увреждания да са родени между 15 февруари 1999 и 15 юли 2002)
– да владеят английски език;
– да имат много добър или отличен успех;
– да са български граждани;
 да не са живели в САЩ за повече от 3 месеца през последните 5 години.

Заповядайте в един от центровете, ако отговаряте на горепосочените условия:

Варна – 8 октомври

кв. „Чайка“, алея „Акад. Никола Обрешков“

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

Пловдив – 10 октомври

бул „България“ 123

Езикова гимназия

София – 11 октомври

пл. „Славейков“ 4а

Американски център

Столична библиотека

 
Регистрация: 9:00 – 11:00 часа

Конкурсът се провежда в 3 кръга: I кръг – регистрация, последвана от кратък тест по английски език; ІІ кръг – есе (следобед, в деня на първи кръг или на следващия ден сутринта); ІІІ кръг – стандартизиран тест по английски език, есе, интервю и среща с родителите и учениците за подготвяне на комплект документи за кандидатстване (около месец след II кръг).
При регистрирането и тестирането кандидатите трябва да носят: 1/ лична карта (или паспорт); 2/ ученическа карта; 3/ скорошна паспортна снимка (3 x 4 см);
4/ химикалка.
Какво включва стипендията?
• Двупосочен самолетен билет (от дома до САЩ и обратно);
• Месечна стипендия, която ученикът може да използва за лични месечни разходи или за да участва в различни социални дейности.
• Настаняване в избрано американско приемно семейство;
• Записване в американско училище;
• Програма-ориентация, включваща среща, подготвяща учениците и семейство за пътуването и подготовка за връщане в дома /в региона и Вашингтон/;
• Програмни дейности, организирани и провеждани от местни общности в Америка;
• Медицинска застраховка.
Не се заплаща такса за кандидатстване по програмата.
За допълнителна и актуализирана информация следете:

http://americancouncilssee.org;

http://ac-see.org

или пишете на електронен адрес: sofia@americancouncilssee.org.