Мариела Драгиева от ПМГ “Боян Петканчин” с отличие “НАЦИОНАЛНА ДИПЛОМА” на Министерството на образованието и науката

от | Новини, Постижения на ученици

Моменти от официалното връчване на Дипломата на Мариела Драгиева от началника на Регионалното управление на образованието г-жа Христина Боева, в присъствието на експерти, учители, директори и близки на пълната отличничка на ПМГ.