Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“

от | Новини, Прием след IV клас

На 1 юни 2024 г. (събота) от 9:00 часа до 12:00 часа в ПМГ „Акад. Боян Петканчин”, гр. Хасково, ще се проведе Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“.

Родителят/ настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие в определения срок, както и декларация за съгласие за публикуване на:

1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

 При липса на изрично подадено такова съгласие, горепосочените данни и резултати от състезанието ще бъдат публично обявявани с фиктивен номер.

      За участието в състезанието не се събира такса правоучастие. Резултатите  важат за прием в V клас съгласно критерии, определени в Регламент за прием в 5 клас за учебната 2024-2025 година.

      Заявления за участие в състезанието и декларации за съгласие за оповестяване на резултатите ще се приемат на 23.05.2024 г., 27.05.2024 г. и на 28.05.2024 г. в канцеларията на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ от 8.00 до 16.00 часа.

При подаване на заявлението ще получите фиктивен номер!

        Участниците в състезанието е необходимо да бъдат в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ в 8:30 часа на 01.06.2024 г.

Бланки на Заявление и Декларация ще има в канцеларията, а може и да ги изтеглите от тук.

Бланка на Заявление

Бланка на Декларация