МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ОТКРИВАНЕ НА МЛАДИ ТАЛАНТИ“ ЗА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ НА 17 ЮНИ 2017 Г.

от | Новини

На 17 юни 2017 г. от 9.00 часа в сградата на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ ще се проведе математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за четвъртокласници. Желаещите да се явят на състезанието трябва да бъдат в двора на училището в 8.00 и да заемат местата си до 8.30 часа. Предварителна заявка за участие не е необходима. За състезанието НЕ се заплаща такса.

Формат на състезанието:

–          началото на състезанието е 9:00 часа на 17.06.2017 г.;

–          Националната комисия изготвя темата в деня преди състезанието;

–           състезанието е с продължителност 3 астрономически часа и се провежда на две части:

Модул 1 – 60 минути за 20 тестови задачи, и Модул 2 – 120 минути за решаване на 2 задачи;

Националната комисия приготвя тема от 22 задачи (20 задачи за Модул 1 и 2 задачи за Модул 2): 15 задачи с избираем отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължително избираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват с по 1 точка всяка; 5 задачи с кратък свободен отговор, които обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължително избираема и свободно избираема подготовка и се оценяват с по 2 точки всяка; 2 задачи с разширен отговор и от учениците се изисква да представят подробно и обосновано решение на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика за задължително избираема и свободно избираема подготовка и се оценяват от 0 до 10 точки всяка.

–          по време на състезанието ученикът не може да използва калкулатори, мобилни техника, други технически средства или математическа литература;