Математическо състезание „Черноризец Храбър“

от | Новини

На 1 ноември 2014 г. /събота/ от 11:00 часа в ОУ „Иван Рилски“ ще се проведе Математическият турнир „Черноризец Храбър”. Състезателите са разделени в следните възрастови групи: 2 клас, 3-4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас и 11-12 клас.

Такса за участие – 8 лева, която се внася в деня на състезанието.
Класирането на учениците ще бъде извършено поотделно за всеки клас.

Резултатите от Турнира, списъкът с класираните ученици и информация за награждаването им ще бъдат публикувани на адрес: www.pmg-haskovo.org

Участниците следва да заемат местата си до 10:30.

Край на състезанието: за 2 клас – в 12:00 часа, а за всички останали класове – в 12.30 часа.

 *Новината е редактирана.