НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ 2016 Г.

от | Новини

Награждаването ще бъде на 08.11.2016 г.  /вторник/ от 14.00 часа в Дом на учителя, гр. Хасково.