НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ 24-ТИ ТУРНИР „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ 2015

от | Новини

Награждаването на победителите от 24-ти турнир „Черноризец Храбър“ 2015 ще бъде в четвъртък – 05.11.2015 г в Дом на учителя от 15:00 часа.