Национален математически турнир „Иван Салабашев“

от | Новини

На 06.12.2014 г. /събота/ от 10.00 ч. В сградата на ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ” гр.Стара Загора, ул. Стефан Стамболов № 19 ще се проведе XХIII национален математически турнир „Иван Салабашев” за ученици от II ри до XII ти клас.

Състезателните теми са за II, III, IV, V, VI, VII клас, обща тема за VIII и IX клас и обща тема за X, XI и XII клас. Темите ще съдържат задачи с избираем и задачи със свободен отговор. Общата тема за X, XI и XII клас ще съдържа задачи с избираем отговор и задачи с пълно описване на решението. Дванадесетокласниците, които желаят резултатите им да важат за конкурсни оценки за прием в ПУ „Паисий Хилендарски“, ТУ – Габрово, ШУ „Епископ Константин Преславски“, РУ „Ангел Кънчев“ и ИУ – Варна, се явяват на отделна тема.

Таксата за участие е 10 лева за учениците от ІІ до ХІ клас и 12 лева за учениците от ХІІ клас и се внася в деня на турнира.