Национална телефонна линия за деца – 116111

от | Новини

Държавната агенция за закрила на детето управлява Националната телефонна линия за деца 116111, която е с хармонизиран европейски телефонен номер, изградена още през 2009 г., в изпълнение на чл. 17а, ал. 1, т. 17 от Закона за закрила на детето.

Чрез линията децата могат да бъдат изслушани, подкрепени или насочени от професионалисти психолози анонимно, безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата. Линията е възможност и за възрастните загрижени за деца да получат информация и консултация по въпроси, свързани с деца или да сигнализират за дете, което е в рискова ситуация. Телефонният софтуер има изградена бърза връзка с Националната система 112 , отделите за „ Закрила на детето” в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.

С цел популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116111, Държавната агенция за закрила на детето е разработила нова версия на сайта на линията, който ще стартира през месец август 2021 г. Сайтьт ще съдържа различни панели с тематични материали, които ще са полезни и интересни за децата, родителите, гражданите и професионалистите, работещи с деца.