Национално състезание по елементарна математика „Турнир проф. Борислав Боянов“

от | Новини

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ „КЛ. Охридски“ ежегодно провежда национално състезание по елементарна математика „Турнир проф. Борислав Боянов“ с  награден фонд от 2000 лева. 
 Съгласно регламента на турнира оценка Мн. добър (5.00) или по-висока се признава като изпит по  „Математика II“ за кандидатстване във ФМИ на СУ през 2016 г. 

Традиционно всяка година  ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ е  Домакин  на първия кръг на Турнира за гр. Хасково. Тази година д атите на провеждане на турнира са:

I кръг – 20.02.2016 г.,  9.00 часа 
II кръг – 19.03.2016 г., 9.00 часа 

Пълна информация може да получите на web-страницата на турнира: 

http://www.fmi.uni-sofia.bg/turniri/turnir_B_Boyanov  Заявки за участие се приемат на  e-mail:  v_gocheva@yahoo.com до 15.02.2016г. Tаксата за правоучастие е 15 лв. и се внася в деня на състезанието.  За допълнителна информация:

Ваня Гочева,
тел: 0889 644 814
ПМГ „Акад. Боян Петканчин“
гр. Хасково