ОБУЧЕНИЕ В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“ ОТ 30.11.2020 Г. ДО 21.12.2020 Г.

от | Новини

Уважаеми родители и ученици,

От 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците в гимназията да се извършва при следната организация:

  1. Обучението за учениците в дневна форма на обучение от V до XII клас ще се извършва синхронно в електронна среда от разстояние.
  2. При обучението в електронна среда от разстояние учителите и учениците използват възможностите на Office 365 и виртуалните стаи на Teams. Обучение в електронна среда от разстояние се организира от всички учители, включително и от учителите по физическо възпитание и спорт.
  3. Консултациите с ученици ще се извършват on-line в създадените за целта виртуални класни стаи/канали в Teams по утвърдения график. Учителите присъединяват учениците си към виртуалните стаи/канали за консултациии и ги уведомяват.
  4. Учебните занятия за всички ученици ще започват в 8:30 ч.
  5. Учебните часове ще са с продължителност 35 минути за учениците от VIII до XII клас при следния часови график:

         1. час   8:30   – 9:05
         2. час   9:15   – 9:50
         3. час   10:00 – 10:35
         4. час   10:55 – 11:30
         5. час   11:40 – 12:15
         6. час   12:25 – 13:00
         7. час   13:10 – 13:45

     Учебните часове ще са с продължителност 30 минути за учениците от V до VII клас при следния часови график:

         1. час   8:30   – 9:00
         2. час   9:15   – 9:45
         3. час   10:00 – 10:30
         4. час   10:55 – 11:25
         5. час   11:40 – 12:10
         6. час   12:25 – 12:55
         7. час   13:10 – 13:40