ОБУЧЕНИЕ В ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ от 16.11.2020 до 27.11.2020 г.

от | Новини

Уважаеми родители и ученици,

От 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г. обучението на учениците в гимназията да се извършва при следната организация:

 1. Обучението за учениците в дневна форма от V до XII клас ще се извършва синхронно в електронна среда от разстояние.
 2. Синхронното обучение включва синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с учениците, както и синхронна текуща обратна връзка и оценяване на резултатите от обучението.
 3. При обучението в електронна среда от разстояние учителите и учениците използват възможностите на Office 365 и виртуалните стаи на Teams. Обучение в електронна среда от разстояние се организира от всички учители, включително и от учителите по физическо възпитание и спорт.
 4. Консултациите с ученици ще се извършват on-line в създадените за целта виртуални класни стаи/канали в Teams по утвърдения график. Учителите присъединяват учениците си към виртуалните стаи/канали за консултациии и ги уведомяват.
 5. Учебните занятия за всички ученици ще започват в 8:00 ч.
 6. Учебните часове ще са с продължителност 35 минути за учениците от VIII до XII клас при следния часови график:

         1. час   8:00   – 8:35
         2. час   8:45   – 9:20
         3. час   9:30   – 10:05
         4. час   10:25 – 11:00
         5. час   11:10 – 11:45
         6. час   11:55 – 12:30
         7. час   12:40 – 13:15

     Учебните часове ще са с продължителност 30 минути за учениците от V до VII клас при следния часови график:

         1. час   8:00   – 8:30
         2. час   8:45   – 9:15
         3. час   9:30   – 10:00
         4. час   10:25 – 10:55
         5. час   11:10 – 11:40
         6. час   11:55 – 12:25
         7. час   12:40 – 13:10

 1. При предвидени два учебни часа занятията може да се провеждат без почивка между тях.
 2. За посочения период могат да се провеждат:
  – занимания по интереси;
  – занимания по НП „Ученически олимпиади и състезания“.