Обучение на двама български учители в Европейската училищна мрежа EuropeanSchoolNet

от | Новини

Център за развитие на човешки ресурси – Номинирана за Република България Национална агенция по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз и Национално звено за координация на дейност eTwinning, след проведена селекционна процедура избра двама български учители за участие в обучителен семинар в Брюксел, Белгия. Единият от двамата учители е представител на ПМГ„Академик Боян Петканчин“ – старши учител по информатика и информационни технологии Гергана Петрова, а другият – директор на СОУ „Христо Ботев“, град Кубрат. Семинарът се проведе във FutureLab /Лаборатория на бъдещето/ – седалище на Европейската училищна мрежа със седалище в град Брюксел, Белгия, обхващаща 30 Европейски Министерства на образованието. Целите на курса бяха насочени към актуалната тема: „EntrepreneurialLearningwithICTtools“ (Развитие на предприемачески умения в обучението чрез използване на инструменти, свързани с информационните и комуникационни технологии).

В проведения в периода 13 – 15 април 2016 семинар  участваха 10 представители на 7 държави. Основни лектори бяха Корнелия Лохинова – изявен преподавател по мениджмънт, туристически бизнес и икономика в Академията по хотелиерство в Братислава, а също и eTwinning посланик към Националното звено за координация на Словакия, и Елина Йокисало – експерт комуникационни дейности в Европейската училищна мрежа.

Всички участници имаха възможност да се запознаят и да използват най-новите технологии в областта на образованието, създадени от водещи фирми в ИТ индустрията – основните от които марка ACER.

Преподавателката от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ Гергана Петрова сподели, че е изключително важно съвременният учител да обновява методите и техниките си за преподаване с използване на подходящи технологични средства. Това би провокирало креативното мислене на учениците. Не на последно място трябва да се осигуряват възможности за междукултурен диалог, което става възможно чрез включване на учениците в различни европейски проекти.

 Платформата eTwinning предоставя на европейските и в частност – на всички български училища, защитено работно онлайн пространство и множество инструменти за сътрудничество, учене и съвместна работа между деца и учители.