ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „Извършване на ремонт на сградата на ПМГ „Акад.Боян Петканчин”- Хасково”, включващ строително-ремонтни работи на кабинети, хранилища, фоайета, коридор и стълбище”!!!

от | Новини

Прогнозната обща стойност на дейностите в поръчката  е с включен ДДС!

Проект „Модерно училище“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“