ОБЩИНА ХАСКОВО СЪБИРА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ПО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ДО 7.10.2016 Г.

от | Новини

ОБЩИНА ХАСКОВО СЪБИРА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ПО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ДО 7.10.2016 Г.