ОБЯВА ТЪРГ !!!

от | Новини

На основание чл.10, ал.2 и чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, във връзка с чл.5 от Наредбата за началния размер на наемните цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение № 0767 от Протокол № 42 от заседание на Общински съвет-Хасково, проведено на 27.02.2015г.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект „Павилион за продажба на закуски и/или друг вид готова храна и безалкохолни напитки”, находящ се в приземния етаж на сградата на ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – град Хасково, ул. „Стефан Стамболов” № 10, с площ от 148 кв.м.

ДИРЕКТОР

на ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – град Хасково

                   Тодорка Милева