Одобрен проект на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ от конкурса на Американска фондация за България

от | Новини

Във връзка с конкурса на Американска фондация за България за съфинансиране на извънкласни занимания 2018/2019 г. ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ е одобрено със следния проект:

„Школа по състезателно програмиране 5 кл.“

Ръководител на групата е г-жа Коля Петрова – старши учител по информатика и ИТ

УСПЕХ!

От линка може да се разгледат резултатите:

http://afbulgaria.org/73/page.html?fbclid=IwAR2s-PI8oTDnAv7cWwyCptib8ypryp1w08UlNxBIi5HuG4vlepeXg4IEEvg