Организиране на обучението в периода 01.04.2021 – 11.04.2021 г.

от | Новини

Уважаеми ученици, учители,

Във връзка със заповед No РД09-798/31.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката ви информирам:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия до 11.04.2021 г.

2. Преустановяват се всички присъствени събрания, заседания, обучения за квалификация на педагогическите специалисти и др.

3. Всички преподаватели работят от дома си за изпълнение на служебните им задължения като реализират синхронно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) чрез възможностите на платформата Office 365 в приложението Teams, както следва:

– в периода от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. – с учениците от V до XII клас;

– в периода от 05.04.2021 г. до 07.04.2021 г. – с учениците от XII клас.

4. Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване, съгласно чл. 40б, ал.1 от Наредба No 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Пролетната ваканция е както следва:

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Гергана Петрова

Директор