Организиране на туристически пътувания, инициирани от ПМГ “Акад. Боян Петканчин”

от | Новини

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!

Уважаеми родители,

Във връзка с постъпили към мен въпроси, свързани с организиране на туристически пътувани, инициирани от ПМГ „Академик Боян Петканчин“, Ви уведомявам, че към настоящия момент се организира единствено провеждането на ЗИМНО УЧИЛИЩЕ, което ще се състои в началото на месец февруари с главен ръководител г-н Тихомир Трандев – старши учител по ФВС.Правилата за организиране на туристически пътувания, инициирани от ПМГ са описани в член 77 от Правилника за дейността на училището и са заложени в Годишния план на ПМГ.

Актуална информация за дейности, организирани от ПМГ ще бъде публикувана както тук, така и в сайта на училището.

Прилагам линк към Правилника за дейността на училището: