Отворена процедура за определяне на участници в „Еразъм+“ проект „Entrepreneurial mindset for succsesful life“

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

Линк към електронния формуляр – заявление за участие:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kbYeffPliUijTUjnWmb5liXF46bvttNDvvhTSCm3A-tUMFhMWldaUjJUQTdNQk41RDE2QzFTOEpFTC4u