Открит урок в ПМГ- падането на Берлинската стена

от | Новини

В ПМГ беше организиран открит урок, чрез който се осъществява междупредметна връзка между историята и изучаването на намски език. В него се включиха ученици от 12 клас.

Училищното мероприятие беше посветено на едно историческо събитие от световна величина – падането на Берлинската стена на 9. ноември 1989 г. и последвалите демократични промени в България и в целия Източен блок. 

За подготовката на урока учениците работиха със своите учители – госпожа Петя Даскалова – старши учител по немски език и госпожа Дияна Славова – главен учител по история и цивилизация.