Открит урок по Биология и ЗО, свързан с квалификационен курс по проект на програма Еразъм+ “Ключови компетентности и умения на бъдещето”

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

На 19.10.2023 г. се проведе открит урок по Биология и ЗО с участието на учениците от 10Д клас под ръководството на г-ба Маргарита Козалиева-Тенева – старши учител по биология и химия. Учебният час имаше за цел да демонстрира усвоени инструменти на ИКТ и иновативни методи на преподаване в резултат от участието на г-жа Козалиева в квалификационен курс по проект на програма Еразъм+ “Ключови компетентности и умения на бъдещето”.

Учениците демонстрираха своя училищен проект, които завършва със създаването на общ продукт, а именно: Каталог на заболяванията, засягащи различни системи при човека.

В своята работа учителят е използвал забележителна методология както при разпределението на учениците в групи, а така също и при разпределението на задачите за работа при всяка от групите.

След представянето на каталога знанията на учениците по темата бяха проверени с тест от 15 въпроса, създаден на платформата quizizz

Поздравления за учениците и колегата-ръководител и техен ментор в проекто-базираното обучение 👏👏👏